Future Czech Tradition

Programy

Programová nabídka sezóny 2023/2024

TOP nabídka sezóny: Na krásném modrém Dunaji

Evropský veletok Dunaj inspiroval ke vzniku mnoha slavných skladeb. Postupně projdeme městy ležícími na Dunaji napříč obdobími a žánry od Händela až po Bartóka. Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji, který inspiroval ke vzniku tohoto programu, samozřejmě nesmí chybět!

G. F. Händel |J. Haydn | A. Dvořák | J. Brahms | B. Bartók: | J. Strauss

Doležalovo kvarteto

Vítězslav Novák

Skvosty komorní hudby předního českého skladatele Vítězslava Nováka. Klavírního partu se ujal skvělý český klavírista Martin Kasík. Celý projekt bude nahrán v kompletu na CD. Program obsahuje výběr z těchto skladeb:

Klavírní kvartet Op. 7 | Klavírní kvintet Op. 12 | Smyčcový kvartet č. 1, Op. 22 | Smyčcový kvartet č. 2, Op. 35 | Smyčcový kvartet č. 3, Op. 66

Doležalovo kvarteto | Martin Kasík – klavír

Il divino Boemo

Projekt se SVĚTOVÝMI PREMIÉRAMI skladeb Josefa Myslivečka s názvem “Il divino Boemo”, což znamená “Božský Čech”, jak Myslivečka titulovali v jeho druhé vlasti, Itálii.

Josef Mysliveček: Kvintet č. 1 in B-dur | Smyčcový kvartet F dur, Op. 3 | Smyčcový kvartet A dur, Op. 3 | Kvintet č. 2 in D-dur | Smyčcový kvartet G-dur, Op. posth. | Kvintet č. 3 in F-dur

Doležalovo kvarteto | Michaela Hrabánková - hoboj

Z Nového světa

Program je spojením nadčasové hudby Antonína Dvořáka v podání Doležalova kvarteta, jehož repertoárové těžiště spočívá právě v české hudbě, s uměleckým přednesem Valérie Zawadské.

Výběr ze smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka

Doležalovo kvarteto | Valérie Zawadská - umělecký přednes

Advent a Vánoce

Verše s adventní a vánoční tématikou (Skácel, Seifert, Vrchlický), hudba českých a světových mistrů (Haydn, Mozart, Beethoven, Dvořák, ad.)

Doležalovo kvarteto | Valérie Zawadská - umělecký přednes

Listy Milostné

Doležalovo kvarteto | Valérie Zawadská - umělecký přednes